POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Persondatapolitik & Cookies

Vores oplysninger
Urhøj ApS
CVR.: 35827129
Agertoften 3
4281 Gørlev
urhoj@urhoj.dk

Beskyttelse af dine personlige oplysninger
Urhøj ApS tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Formål med behandlingen

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes Urhøj ApS behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

Oplysninger, vi indsamler

Når du kontakter os, for at søge information eller tilbud, endvidere som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit kundeforhold.

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

 • Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med et køb af vores produkter i vores fysiske butik, via vores hjemmesides tilbuds- og kontaktformularer, eller telefonisk, i forbindelse med dit eventuelle abonnement på nyhedsbreve og ved at udfylde vores spørgeskemaer.
 • Du benytter dig af sociale medier så som Facebook og Instagram, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like, Share eller hashtags kommunikerer med os. Vi henviser til de nævnte medier for præcisering af disses Persondatapolitik.
 • De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør : Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Oplysninger i tilknytning til tilbud, salg og selve transaktionen, herunder type af produktkøb, betalingsmiddel, pris og sagshistorik.

 

Dataansvarlige
Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vores dataansvarlige er: Heidi Johansen , email : urhoj@urhoj.dk

 

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger lagres på hjemmesiden og på e-mail, som begge er krypteret via et sikkerhedscertifikat. Ved at benytte kontaktformularer og tilbudsformularer  på hjemmesiden bliver dine oplysninger lagret på den krypterede hjemmeside eller e-mail på sikker server.

Fysisk lagring af personlige oplysninger sker på firmaets adresse, hvor alle oplysninger er låst inde og kun vises eller bruges af firmaets medarbejdere.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Urhøj ApS fortager ikke dataoverførsel til ikke EØS lande.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos Urhøj ApS, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejdere, end hvad der er nødvendigt, for at kunne levere et bestilt produkt korrekt til kunden.

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. tilbudsgivning, kommunikation,  teknisk drift og administrative nødvendige opgaver. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Dine rettigheder som registreret
Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning
Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

 • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål
 • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
 • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
 • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder? 
Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at benytte sende en Email til urhoj@urhoj.dk . Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

Gyldigt retsgrundlag for behandlingen
Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens § 6, litra a vedrørende samtykke og § 6, litra b vedrørende kontrakt. Det vil sige, at vi altid indhenter et gyldigt samtykke for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger, eller at vi behandler dem på baggrund af en kontrakt mellem os og kunden.

Sletning af dine oplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 5 år efter, du sidst har handlet hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

Klagemulighed

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på: www.urhoj.dk Urhøj ApS, Agertoften 3, 4281 Gørlev, Tlf. 59597107, CVR.nr.: 35 82 71 29, mail: urhoj@urhoj.dk

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ændringer
Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

Sikkerhed
Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Cookies
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

Vi benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til at analysere vores trafik.

Ifølge lovgivning man vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.

Urhøj ApS benytter overvejende nødvendige cookies, dog kan vi benytte statitiske cookies for at indsamle generel information, såfremt det er tilladt efter dansk eller EU lovgivning. I så fald kan du slå det fra : Det kan slås fra her >>

Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”accepter” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies. Du kan også vælge andre indstillinger eller afvise cookies.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, andre en de i vores politikker og betingelser er nævnt.

Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her >>

 

Opdateret 1. september 2020

.