FORDELE VED JORDVARME

Der er mange fordele ved at investere i jordvarme. Anlægget er meget miljøvenligt, da det udnytter solens varme i jorden og genererer over tre gange så meget energi, som det

bruger. Det sikrer dig et vedvarende lavt energiforbrug, og derfor forhøjer et jordvarmeanlæg også din boligs værdi. Ikke mindst er der rigtig mange penge at spare, da et skifte fra eksempelvis et oliefyr kan betyde en halvering af varmeregningen.

Et jordvarmeanlæg er nemt at grave ned i forbindelse med eksempelvis et nybyggeri og har en meget lang levetid. Pumpens levetid er på omkring 25 år, og på slangerne regner man med en levetid på helt op til 100 år. Pumpen fylder ikke mere end et stort køleskab og kan derfor nemt placeres i for eksempel kælder eller bryggers.

Fordi et jordvarmeanlæg ikke kører på fossile brændstoffer som eksempelvis olie, er driftsomkostningerne til anlægget meget mindre sårbare overfor stigninger i energipriserne, end andre energiløsninger.

Da et jordvarmeanlæg er et lukket og selvkørende system, kræver det næsten ingen vedligeholdelse. Af hensyn til garanti og driftsøkonomi kræves et årligt service som foretages af en fagkyndig, og det kan Urhøj klare for dig. Du kan læse mere om vores serviceløsninger under menuen ”Serviceaftaler”.

I kraft af de store besparelser i energiforbruget tjener investeringen i et jordvarmeanlæg sig altid ind på sigt. Derfor er et jordvarmeanlæg i rigtig mange tilfælde en bedre investering end at sætte penge i banken. Da ejendommens værdi tilsvarende øges, er bankerne ofte villige til at låne penge til investeringen.

I dag kan slangerne også lægges i to lag, hvilket gør det muligt at etablere jordvarme på mindre arealer. Kontakt os via formularen nederst på siden, og hør mere om de mange spændende muligheder, som jordvarme tilbyder.

KONTAKT OS OM DENNE SERVICE