LUFT-LUFT VARMEPUMPE

Ligesom luft til vand pumpen er en luft til luft varmepumpe en effektiv, miljøvenlig og billig energikilde. Luft til luft pumpen, bliver også kaldt for ”sommerhuspumpen,” idet den ikke kræver vandbårne radiatorer, og derfor er utrolig populær i sommerhuse.

Varmepumpen er rigtig god til at holde sommerhuset lunt om vinteren, så fugt og mug ikke ødelægger huset, når det ikke benyttes. Pumpen kan både opvarme sommerhuset til normal temperatur i den hårde vintertid og holde huset køling på varme sommerdage.

Pumpen er mest velegnet til opvarmning af store sammenhængende rum. Rum, hvor døre er lukkede til eller som befinder sig langt væk fra varmepumpen, skal opvarmes med anden varmekilde.

Luft til luft pumpen er også populær på arbejdspladser og som supplement til anden varmekilde i helårshuse. Fordelene ved pumpen er, at den både er meget billig i anskaffelse, nem at installere og energieffektiv. Den optager desuden næsten ingen plads, og behøver meget lidt vedligeholdelse.

Pumpen består af udedel, der monteres udenfor huset, og en indedel, der monteres inde i huset. Ligesom luft til vand pumpen udnytter luft til luft pumpen, varmeenergien i luften udenfor, som omformes til varme, der cirkuleres i huset. Men modsat luft til vand pumpen, cirkulerer luft til luft pumpen varmen rundt via luften inde i huset.

Energioverførslen sker via en cirkulation af kølemiddel som skiftevis fordamper og kondenserer. I kondensatoren overgives varmen fra fordampningsprocessen til indeluften, som cirkuleres i huset. Når energien er overført til luften, løber kølemidlet tilbage i pumpen for at blive opvarmet på ny. I lighed med luft til vand pumpen fungerer luft til luft pumpen således som et lukket, selvkørende kredsløb.

Varmepumper på Sjælland - Urhoj.dk

KONTAKT OS OM DENNE SERVICE