NEDGRAVNING AF JORDVARMESLANGER

Det tager typisk nogle dage at montere et jordvarmeanlæg, og der er flere forskellige mulige nedgravningsmetoder. Jordslangerne kan enten pløjes eller graves ned i horisontale rander eller bores ned i jorden via en lodret boring.

Lægges slangerne horisontalt, påbegyndes processen ved, at der opgraves rander i jorden. Disse efterses for sten og andet, hvorefter slangerne nedlægges, og jorden fyldes på igen. Har man pladsen til opgravning, kan man føre slangerne direkte hen til bygningen. Slangernes hovedrør føres igennem grunden på bygningen, og indgangen skjules med en pæn inddækningskasse, der også beskytter slangerne. Skal der nedgraves flere slanger eller kredse, nedgraver man ofte en brønd til at samle dem i.

Skal slangerne nedpløjes, trækkes den store grubbetand først igennem jorden for at afsløre store sten eller andet, der kan hindre nedlægningen. Derefter bruges slangenedlæggeren til at trække slangerne ned i jorden.

Uanset hvilken nedgravningsmetode, man vælger, skal etableringen af et jordvarmeanlæg altid godkendes hos kommunen. Det klarer Urhøj for dig. I kraft af vores mange års erfaring med installation af jordvarmeanlæg, har vi et godt forhold til alle kommunerne på Sjælland. Kort sagt tager vi hånd om alle dele af processen og gør skiftet så enkelt og overskueligt for dig som muligt.

Varmepumper på Sjælland - Urhoj.dk
Varmepumper på Sjælland - Urhoj.dk
Varmepumper på Sjælland - Urhoj.dk

KONTAKT OS OM DENNE SERVICE